kotkagames.com privaatsuseeskirjad


See veebisait kogub oma kasutajatelt osa isikuandmetest.

Selle dokumendi saab viitamiseks printida, kasutades mis tahes brauseri sätetes käsku printida.

Omanik ja vastutav töötleja

Aadress: Rotermanni 6 , Tallinn 10111
E-post: [email protected]
Telefon: +372 59 068 574

Omaniku kontaktaadress: [email protected]

Kogutud andmete tüübid

Isikuandmete tüüpide hulgas, mida see veebisait ise või kolmandate isikute kaudu kogub, on: eesnimi; e-posti aadress; Küpsised; Kasutusandmed; perekonnanimi; telefoninumber.

Täielik teave iga kogutud isikuandmete tüübi kohta on esitatud selle privaatsuspoliitika spetsiaalsetes jaotistes või enne Andmete kogumist kuvatavate konkreetsete selgitustekstidega.

Isikuandmeid võib kasutaja vabalt pakkuda või Kasutusandmete korral koguda seda veebisaiti kasutades automaatselt.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik sellel veebisaidil nõutavad andmed kohustuslikud ja nende andmete esitamata jätmine võib muuta veebisaidi teenuste osutamise võimatuks. Juhtudel, kui sellel veebisaidil on konkreetselt öeldud, et mõned andmed ei ole kohustuslikud, võivad kasutajad neid andmeid mitte edastada, ilma et see mõjutaks teenuse kättesaadavust või toimimist.

Kasutajad, kes ei tea, millised Isikuandmed on kohustuslikud, on teretulnud Omanikuga ühendust võtma. Küpsiste - või muude jälgimistööriistade - kasutamine sellel veebisaidil või sellel veebisaidil kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste omanike eesmärk on pakkuda kasutaja poolt nõutavat teenust lisaks muudele käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärkidele ja küpsisepoliitikas, kui see on saadaval.

Kasutajad vastutavad kõigi selle veebisaidi kaudu saadud, avaldatud või jagatud kolmandate isikute isikuandmete eest ning kinnitavad, et neil on kolmanda isiku nõusolek andmete edastamiseks omanikule.

Andmete töötlemise viis ja koht

Töötlemise meetodid

Omanik võtab asjakohased turvameetmed, et vältida andmetele volitamata juurdepääsu, avaldamist, muutmist või volitamata hävitamist.

Andmetöötlus toimub arvutite ja / või IT-toega tööriistade abil, järgides organisatsioonilisi protseduure ja režiime, mis on rangelt seotud näidatud eesmärkidega. Lisaks Omanikule võivad andmetel mõnel juhul olla juurdepääs teatud tüüpi vastutavatele isikutele, kes on seotud selle Veebisaidi haldamisega (haldamine, müük, turundus, juriidiline, süsteemihaldus) või välistele isikutele (näiteks kolmandatele isikutele). osapoolte tehniliste teenuste pakkujad, postikandjad, hostimise pakkujad, IT-ettevõtted, sideagentuurid), kes vajaduse korral on omaniku poolt määratud andmetöötlejateks. Nende osapoolte ajakohastatud loetelu võib omanikult igal ajal küsida.

Töötlemise õiguslik alus

Omanik võib töödelda kasutajatega seotud isikuandmeid, kui kehtib üks järgmistest:

  • Kasutajad on andnud nõusoleku ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Märkus. Mõnede õigusaktide kohaselt võib omanikul lubada isikuandmete töötlemist seni, kuni kasutaja on sellise töötlemise vastu („loobumine”), ilma et ta peaks lootma nõusolekule või mõnele muule järgmistest õiguslikest alustest. See ei kehti aga alati, kui isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Euroopa andmekaitseseadusi;
  • andmete edastamine on vajalik kasutajaga lepingu täitmiseks ja / või selle lepingueelsete kohustuste täitmiseks;
  • töötlemine on vajalik omaniku suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • töötlemine on seotud ülesandega, mis viiakse läbi avalikes huvides või Omanikule antud avaliku võimu teostamisel;
  • töötlemine on vajalik Omaniku või kolmanda isiku õigustatud huvide saavutamiseks.

Igal juhul aitab Omanik meeleldi selgitada töötlemisel kohaldatavat konkreetset õiguslikku alust ja eelkõige seda, kas Isikuandmete edastamine on seadusest tulenev või lepinguline või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Koht

Andmeid töödeldakse Omaniku kontorites ja muudes kohtades, kus töötlemisega seotud osapooled asuvad.

Sõltuvalt Kasutaja asukohast võib andmete edastamine hõlmata Kasutaja andmete edastamist mõnda muusse riiki kui tema oma. Selliste edastatud andmete töötlemise koha kohta lisateabe saamiseks saavad kasutajad vaadata jaotist, mis sisaldab üksikasju isikuandmete töötlemise kohta.

Samuti on kasutajatel õigus tutvuda andmete edastamise õigusliku alusega väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki või mis tahes rahvusvahelisse avalikku õigust reguleerivasse või kahe või enama riigi, näiteks ÜRO loodud rahvusvahelisse organisatsiooni, ning võetud turvameetmetest. omaniku poolt nende andmete kaitsmiseks.

Kui selline ülekanne toimub, saavad kasutajad rohkem teada saada, kontrollides selle dokumendi asjakohaseid jaotisi või pöörduda omaniku poole, kasutades kontaktide jaotises toodud teavet.

Lisateave andmete kogumise ja töötlemise kohta

Õiguslik tegevus

Omanik võib Kasutaja isikuandmeid kasutada õiguslikel eesmärkidel kohtus või etappides, mis viivad võimalike kohtutoiminguteni, mis tulenevad selle Veebisaidi või sellega seotud teenuste ebaõigest kasutamisest.

Kasutaja deklareerib, et on ametiasutuste nõudmisel kohustatud omanikult isikuandmeid avaldama.

Lisateave kasutaja isikuandmete kohta

Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvale teabele võib see veebisait anda Kasutajale soovi korral täiendavat ja kontekstuaalset teavet konkreetsete teenuste või isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta.

Süsteemilogid ja hooldus

Operatsiooni ja hoolduse eesmärgil võib see veebisait ja mis tahes kolmanda osapoole teenused koguda faile, mis registreerivad selle veebisaidiga suhtlemist (süsteemilogid), kasutavad selleks muid isikuandmeid (näiteks IP-aadressi).

Teave, mida käesolev poliitika ei sisalda

Isikuandmete kogumise või töötlemise kohta võib omanikult igal ajal küsida lisateavet. Palun vaadake kontaktandmeid käesoleva dokumendi alguses.

Muudatused selles privaatsuseeskirjas

Omanik jätab endale õiguse igal ajal selles privaatsuspoliitikas muudatusi teha, teatades sellest oma kasutajatele sellel lehel ja võimalik, et ka sellel veebisaidil ning / või - niipalju kui see on tehniliselt ja juriidiliselt teostatav - saates kasutajatele teate mis tahes kättesaadava kontaktteabe kaudu omanik. Soovitame tungivalt seda lehte sageli kontrollida, viidates allpool toodud viimase muudatuse kuupäevale.