kotkagames.com-sivuston tietosuojakäytäntö


Tämä verkkosivusto kerää joitain henkilötietoja käyttäjiltään.

Tämä asiakirja voidaan tulostaa viitteeksi käyttämällä minkä tahansa selaimen asetuksissa olevaa tulostuskomentoa.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Osoite: Rotermanni 6 , Tallinn 10111
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +372 59 068 574

Omistajan yhteyssähköposti: [email protected]

Kerättyjen tietojen tyypit

Henkilötietotyyppejä, joita tämä verkkosivusto kerää yksin tai kolmansien osapuolien kautta, on: sähköpostiosoite; Keksit; Käyttötiedot; sukunimi; puhelinnumero.

Täydelliset tiedot kustakin kerätystä henkilötiedotyypistä annetaan tämän tietosuojakäytännön erillisissä osioissa tai erityisillä selitysteksteillä, jotka näytetään ennen tiedonkeruuta.

Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti, tai jos käyttäjätietoja on, ne voidaan kerätä automaattisesti, kun käytät tätä verkkosivustoa.

Ellei toisin mainita, kaikki tämän verkkosivuston pyytämät tiedot ovat pakollisia ja näiden tietojen toimittamatta jättäminen saattaa estää tämän verkkosivuston tarjoamasta palvelujaan. Tapauksissa, joissa tällä verkkosivustolla todetaan nimenomaisesti, että osa tiedoista ei ole pakollisia, käyttäjät voivat vapaasti olla välittämättä näitä tietoja ilman seurauksia Palvelun saatavuudelle tai toiminnalle.

Käyttäjät, jotka eivät tiedä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, voivat ottaa yhteyttä omistajaan. Evästeiden - tai muiden seurantatyökalujen - käyttö tällä verkkosivustolla tai tämän verkkosivuston käyttämien kolmansien osapuolten palvelujen omistajien tarkoituksena on tarjota käyttäjän vaatimaa Palvelua minkä tahansa muun tässä asiakirjassa kuvatun tarkoituksen lisäksi ja evästekäytännössä, jos saatavilla.

Käyttäjät ovat vastuussa mistään tämän verkkosivuston kautta hankituista, julkaistuista ja jaetuista kolmannen osapuolen henkilötiedoista ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus toimittaa tietoja omistajalle.

Tietojen käsittelyn tila ja paikka

Käsittelymenetelmät

Omistaja toteuttaa asianmukaiset turvatoimet estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.

Tietojenkäsittely tapahtuu tietokoneilla ja / tai tietotekniikkaa tukevilla työkaluilla noudattaen organisaatiomenettelyjä ja -muotoja, jotka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Omistajan lisäksi joissakin tapauksissa tiedot voivat olla tietyntyyppisten vastuullisten henkilöiden käytettävissä, jotka osallistuvat tämän verkkosivuston toimintaan (hallinto, myynti, markkinointi, laki, järjestelmänhallinta) tai ulkopuolisille osapuolille (kuten kolmannelle osapuolelle). osapuolen teknisten palvelujen tarjoajat, postinkuljettajat, isännöitsijät, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojenkäsittelijöiksi. Päivitettyä luetteloa näistä osapuolista voidaan pyytää omistajalta milloin tahansa.

Käsittelyn oikeusperusta

Omistaja voi käsitellä Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista pätee:

  • Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen. Huomaa: Joidenkin lakien mukaan omistajalle voidaan antaa lupa käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä ("opt-out") ilman, että hänen on luotettava suostumukseen tai johonkin seuraavista oikeusperusteista. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan tietosuojalakia;
  • tietojen toimittaminen on välttämätöntä käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja / tai sen mahdollisten ennen sopimusta tehtävien velvoitteiden täyttämiseksi;
  • käsittely on välttämätöntä Omistajalle kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  • käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai omistajalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
  • käsittely on välttämätöntä Omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta.

Joka tapauksessa omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyyn sovellettavaa oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimusvaatimus vai vaatimus sopimuksen tekemiseksi.

Paikka

Tietoja käsitellään omistajan toimistoissa ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirtoon voi liittyä käyttäjän tietojen siirtäminen muuhun kuin omaan maahan. Saadakseen lisätietoja tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta, käyttäjät voivat tarkistaa osan, joka sisältää tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Käyttäjillä on myös oikeus oppia tiedonsiirron oikeusperustasta Euroopan unionin ulkopuolelle tai mihin tahansa kansainväliseen julkisoikeuteen perustuvaan tai kahden tai useamman maan, kuten YK: n, perustamaan kansainväliseen organisaatioon sekä toteutetuista turvatoimista omistaja suojaa tietojaan.

Jos tällaista siirtoa tapahtuu, käyttäjät voivat saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai tiedustella omistajalta yhteysosassa annettujen tietojen avulla.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeustoimet

Omistaja voi käyttää käyttäjän henkilötietoja oikeudellisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeudellisiin toimiin, jotka johtuvat tämän verkkosivuston tai siihen liittyvien palveluiden väärästä käytöstä.

Käyttäjä ilmoittaa tietävänsä, että omistajaa voidaan vaatia paljastamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja käyttäjän henkilökohtaisista tiedoista

Tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä verkkosivusto voi tarjota Käyttäjälle pyynnöstä lisätietoja ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin tämä verkkosivusto ja kaikki kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta tämän verkkosivuston kanssa (järjestelmälokit) käyttävät muita henkilötietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Tiedot, jotka eivät sisälly tähän käytäntöön

Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä voidaan pyytää omistajalta milloin tahansa. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alusta.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Omistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti tällä verkkosivustolla ja / tai - sikäli kuin se on teknisesti ja oikeudellisesti mahdollista - lähettämällä käyttäjille ilmoituksen kaikkien saatavilla olevien yhteystietojen kautta omistaja. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein viittaamalla viimeisen alareunassa mainitun muokkauksen päivämäärään.